1600hp Audi R8 Takes Down 1800hp Lambos & 1400hp GT-R’s!!!

1800hp capable Underground Racing 2R Audi R8 kill list:
– 1800hp UGR Gallardo
– 1400hp GT-R
– 1800hp UGR Lambo
– 1800hp UGR Superleggera
– 1800hp UGR Superleggera

60-198MPH in ~1500-1700 feet – This car is a monster!!!